IONISERET DAMPBAD
 
 
Det ioniserede dampbad, som varer ca. 20 min. virker
udrensende, decinficerende og energigivende.
 
Kabinen opvarmes til 40 - 42 grader med ioniseret damp.
 
En aflastning af kredsløbet opnås ved en 3 minutters
tilførsel af kuldioxyd, hvorefter der i 15 minutter tilføres
ilt til kabinen, herved forøger man blodets iltindhold
ved iltoptagelsen gennem huden.
 
Ved den kraftige varmepåvirkning opnås en bedre gennemblødning,
og den følgende svedafsondring virker stærkt rensende,
giver en stofskiftestigning og omstemmer det
vegetative nervesystem.
 
Da huden også selv optager ilt, som ikke transporteres væk
via kapillærsystemet, opnår man også en forbedring
af selve hudens tilstand.