Jeg har drevet selvstændig klinik siden 1974. De første år,
indtil 1985 i Aarhus, under navnet ELLY KROGH's DAMEINSTITUT.
Her var åbent dagligt fra kl. 08.00 til kl. 21.oo
og der blev tilbudt gymnastik, svømning, hydroterapi, og forskellige
behandlingsformer samt ansigtspleje m. m..

Fra 1985 har jeg drevet
ELLY KROGH's BEHANDLINGSCENTER
FYSIURGISK KLINIK
på Læsø.
 
Jeanette har siden 1993 deltaget i behandlingerne i klinikken her på Læsø.
 
Vores uddannelse er fysiurgisk massage, lymfedrænage, og akupressur.
Endvidere omfatter uddannelsen hud- & ansigtspleje, fodpleje,
forebyggende træning og genoptræning, herunder gymnastik og pilates.
Desuden adskillige kurser i forskellige apparative behandlinger.
Der er foretaget studierejser til Universitetshospitalet i Beijing, Kina,
og til Algotherm kurcenter i Frankrig og andre produkter i Tyskland.
 
I klinikken benytter vi os af en kombineret helhedsbehandling af kroppen.
Det vil sige, at vi kombinerer håndmassagen og lymfedrænagen
med apparative behandlinger og hver enkelt klient får en hel
individuel og personlig tilpasset behandling.
 
Som supplement til håndmassagen bruger vi dybdevarme, samt varme
og kolde pakninger, ligesom der indgår stenmassage med
kolde marmorsten og varme basaltstensten.
 
Endvidere benytter vi vibromassage og vacummassage.
Disse 2 massageformer kombineres med en interferenzstrøm
i frekvenserne 0 - 10 Hz, 90 - 100 Hz og 0 - 100 Hz.
 
Behandlingerne understøttes af en Neon/Helium laser ( ikke at forveksle
med en diodelaser ) samt et Cite apparat, der danner luftioner
i et betydeligt omfang, og overfører den dannede energi til kroppen.
 
                                                                                                                                                    Elly Krogh.